Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Lukiokoulutuksen aloituspaikat syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen

MliDno-2019-264

Valmistelija

  • Jari Kinnula, johtava rehtori, jari.kinnula@mikkeli.fi

Kuvaus

Syksyllä 2018 Mikkelin peruskoulujen 9. luokkalaisille toteutetun koehaun perusteella Mikkelin lukion keskustan toimipisteeseen on ensisijaisella toiveella hakeutunut 234 opiskelijaa (edellisenä syksynä 235). Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteeseen on hakeutunut 12 opiskelijaa (edellisenä syksynä 32). Muihin lukioihin on hakeutumassa yhteensä 15 oppilasta (edellisenä vuonna 19 oppilasta). Näistä osa sijoittuu mahdollisesti 2. toiveella Mikkeliin.

Lukiokoulutuksen johtoryhmä (kokous 23.1.2019) ehdottaa aloituspaikkamäärää seuraavasti: Mikkelin lukion keskustan toimipiste 225 aloituspaikkaa ja Mikkelin lukion Ristiinan toimipiste 20 aloituspaikkaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että syksyllä 2019 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja varataan oppilaitoksittain seuraavasti:
Mikkelin lukio keskustan toimipiste 220 (viime lukuvuonna 235) ja Ristiinan toimipiste 20 (viime lukuvuonna 32). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 240 (viime lukuvuonna 267).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lukiot

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.