Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2019

MliDno-2019-77

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (2018 - 2019) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen perusteella.

Suomen Kuntaliitto on lähettänyt suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2019. Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Julkisen alan unionin JAU ry:n kanssa.

Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien alaindeksin kehitys marraskuusta 2017 marraskuuhun 2018 oli 1,11 % (indeksin 2015=100 mukaan). Kokonaisindeksin muutos oli 1,26 %.

Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat.

Marraskuusta joulukuuhun 2018 kokonaishintaindeksin kasvuksi on arvioitu 0,04 % sekä elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuksi 0,21 %.

Vuoden 2019 kuluttajahintojen kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 1,3 %. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuna on käytetty 1,4 %:a. (Lähde VM/Kuntaliitto)

Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.-31.12.2019 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset.

  Alle kouluikäinen/kouluikäinen
Aamiainen tai välipala tai iltapala 0,73/0,95 €
Lounas tai päivällinen 1,73/2,25 €
Muu kustannus 1,83/1,83 €/päivä

 

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

Lounaan tai päivällisen osuus oli vuonna 2018 alle kouluikäisen osalta 1,72 €/pv, mikä on 0,01 €/pv/lapsi vähemmän kuin vuonna 2019. Muun kustannuksen osuus oli 1,81 €/pv vuonna 2018 , mikä on 0,02 €/pv/lapsi vähemmän kuin vuonna 2019. Tämä tarkoittaa vuodelle 2019 kustannusten nousua noin 600 €/v (83 lasta x 21 pv x 11kk x 0,03 €/pv/lapsi).

Järjestettäessä perhepäivähoitoa saman perheen lapsille heidän omassa kodissaan ei elintarvikekorvausta varhaiskasvatuslain 11 § 2 momentin (540/2018) mukaisesti suoriteta. Sen sijaan elintarvikekorvaus maksetaan ruokailusta vastaavalle perheelle/perheille kaikista hoidossa olevista lapsista silloin, kun kaikki lapset eivät ole saman perheen lapsia.

Hoitajan ruokailusta lapsen kotona tapahtuvassa hoidossa sopivat joko lapsen vanhemmat ja hoitaja tai kunta, vanhemmat ja hoitaja kussakin tapauksessa erikseen.

Erityisruokavalioita korvattaessa kustannuskorvauksissa otetaan huomioon vain raaka-aineiden lisäkustannukset. Tehtyjen kustannuslaskelmien mukaan Kuntaliitto suosittelee, että tavallisimpien erityisruokavalioiden osalta kustannuskorvauksia voisi korottaa seuraavasti:

  %
Vähälaktoosinen ruokavalio 5
Laktoositon 0 - 10
Gluteiiniton (keliakia) 30
Maidoton 0 - 15
Vilja-allergia 5 - 30

 

Kustannuskorvaussuosituksen muita kustannuksia koskeva osuus sisältää korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä, lapsen hoitoon liittyvistä puheluista yms. menoista.

Korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja, kuten huoneiston saneerausta esimerkiksi hoitolapsen allergisuuden vuoksi, kaksosten rattaiden, syöttötuolien ym. hankkimista tai muita vastaavia menoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää noudattaa Suomen Kuntaliiton suositusta kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista ajalla 1.1. - 31.12.2019 lisäyksellä, että muu kustannusosuus puolipäivähoidossa on 0,92 € ja erityisruokavalioiden osalta kustannuskorvauksia korotetaan Suomen Kuntaliiton suositusten mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heidi Juuti, Ria Humalamäki, Päivi Kuva, Pirjo Vartiainen, Helena Leikas, Seija Manninen, Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.