Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.5.2020

§ 63 Oikaisuvaatimus Rouhialan iltapäivätoimintaryhmään valinnasta

Salassa pidettävä, Perusopetuslaki (628/1998) § 40