Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.5.2020

§ 66 Muutos lukiokoulutuksen työ- ja loma-aikoihin lukuvuodelle 2020 – 2021

MliDno-2019-1890

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta.

Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuoden koulutyö päättyy perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

Esitys lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajasta liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajat liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jari Kinnula, johtava rehtori, jari.kinnula@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 17.10.2019  § 103 vahvistanut perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajat liitteen mukaisesti.  Liite Työajat 2020 - 2021.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 16.4.2020 § 51 muut asiat keskustellut yo-juhlien järjestämisestä ja päätyi esittämään Kuntaliiton suositusesitykseen pohjautuen, että yhteisöllinen juhla järjestetään kevään ylioppilaille la 29.8. mikäli juhlan voi turvallisesti järjestää. Jos tuolloin ei voida juhlaa järjestää, niin juhla siirtyisi pidettäväksi joulun ylioppilasjuhlan yhteyteen. Kasvatus- ja opetus lautakunta valtuutti kokouksessaan Virpi Siekkisen ja Jari Kinnulan valmistelemaan asiaa.

Oaj:stä saadun tiedon mukaan lakkiaispäivää (la 30.5.) ei voida siirtää tältä keväältä ensi syksyyn (la 29.8.). Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jää se, että koulutuksenjärjestäjä muuttaa aiempaa päätöstään lukuvuoden työpäivistä.

Muutos olisi se, että lauantai 29.8.2020 vahvistetaan lukiossa työ/koulupäiväksi, ja vastaavasti joku tällä hetkellä voimassa olevassa päätöksessä työpäiväksi / koulupäiväksi merkitty päivä vahvistetaan lomapäiväksi. Näillä toimilla lukuvuoden työpäivien määrä pysyy ennallaan.

Syyslukukauden viimeinen koulupäivä on luonteva kohta muuttaa lomapäiväksi, jolloin pidennetään joululomaa yhdellä päivällä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa lukiokoulutuksen lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajat siten, että lauantai 29.8.2020 vahvistetaan lukiokoulutuksessa työpäiväksi, ja vastaavasti tiistai 22.12.2020 vahvistetaan lomapäiväksi.

Tiedoksi

Mikkelin etä- ja aikuislukion, Mikkelin lukion ja Otavian rehtorit ja koulusihteerit, toimistosihteeri Luntinen, palvelupäällikkö