Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.5.2020

§ 68 Muut asiat