Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.5.2020

§ 64 Mikkelin kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilausajot 1.1.2021 - 31.12.2022 + optio 2 v

Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) 6.1 § 8 kohta