Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.5.2020

§ 65 Mikkelin kaupungin koulu- ja päiväkotikuvausten hankinta

Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) 6.1 § 8 kohta