Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.5.2020

§ 62 Esitys ryhmäperhepäiväkoti Otsolan lakkauttamisesta ja muuttamisesta Otavan päiväkodin ryhmäksi

MliDno-2020-1058

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Otavassa, Otavan päiväkodin tiloissa toimii ryhmäperhepäiväkoti Otsola. Ryhmässä on 12 lasta, joista kaikki ovat alle 3-vuotiaita. Otsolassa työskentelee kaksi lastenhoitajaa ja yksi perhepäivähoitaja. Perhepäivähoitaja eläköityy kesällä 2020. Otsolan toiminta on suunniteltu muutettavan Otavan päiväkodin lapsiryhmäksi 1.8.2020 alkaen. Lapsiryhmä on siirtynyt jo alakerran entisistä ryhmäperhepäiväkodin tiloista toisiin tiloihin päiväkodissa marraskuussa 2019, kun Otavan päiväkotiin saatiin uusi lisärakennus esiopetusryhmälle ja tiloja vapautui pienten ryhmälle.

Toinen lastenhoitajista jatkaa ensi syksynä Otsolan lapsiryhmässä ja päiväkodista siirtyy sisäisesti toinen lastenhoitaja ryhmään. Vastaavasti Otsolan ryhmän toinen lastenhoitaja siirtyy toiseen päiväkodin ryhmään. Lisäksi ryhmään on tulossa syksyllä uusi varhaiskasvatuksen opettaja päiväkodin henkilöstörakenteen mukaisesti.

Otsolan henkilöstölle on järjestetty YT-lain mukaiset yt-neuvottelut Teamsin välityksellä 7.5.2020.

Vanhempien kuulemistilaisuus pidettiin myös Teams-kuulemisena 7.5.2020. Tilaisuudesta on kirjoitettu muistio, joka on liitteenä.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakunta tekee esityksen kaupunginvaltuustolle palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta, uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Otsola lakkautetaan 31.7.2020 ja perustetaan entisestä ryhmäperhepäiväkotiryhmästä Otsolan päiväkodin ryhmä 1.8.2020 alkaen.

Tiedoksi

Anne Hokkanen, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi Siekkinen