Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
§1 Tuen, 9 555 €, myöntäminen Mikkelin seudun harrastelijateatterin tukiyhdistys HATTU ry:lle Hattutemppu-hankkeelle, 07.04.2017 Avustuspäätökset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu, osmoukk@suomi24.fi

Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, lautakunnan puheenjohtaja esittää, että kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.