Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§14 Irtisanoutuminen Mikkelin kaupungin lehtorin virasta 1.9.2017/Rasinmäki Kalevi, 27.03.2017 Henkilöstöpäätökset
§15 Irtisanoutuminen Mikkelin kaupungin apulaisrehtorin virasta 1.8.2017/Huokko Elisa, 28.03.2017 Henkilöstöpäätökset
§16 Irtisanoutuminen Mikkelin kaupungin koulunkäyntiavustajan toimesta 1.6.2017 lukien/Immonen Leena, 28.03.2017 Henkilöstöpäätökset

Varhaiskasvatusjohtaja
§5 Tutkimuslupa/Laura Kinnunen ja Valtteri Paakkari, 28.03.2017 Muut päätökset
§6 Tutkimuslupa/Irene Karttunen, 28.03.2017 Muut päätökset
§38 Suutari Sari, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan sijaiseksi Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 3.4.2017-28.2.2018, 05.04.2017 Henkilöstöpäätökset
§39 Väätämöinen Rosa-Maria, palkkaaminen perhepäivähoitajan sijaiseksi ryhmäperhepäiväkoti Torpantielle ajalle 3.4.2017-30.6.2017 ja 1.8.2017-31.3.2018, 05.04.2017 Henkilöstöpäätökset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.