Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2017-939

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2017 mukaan maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan:

 • keskeisimmät strategiset toimenpiteet,
 • strategisten kehittämisohjelmien toteutuminen (Asukkaiden hyvinvointi, Elinkeinojen hyvinvointi ja Ympäristön hyvinvointi),
 • kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet,
 • henkilöstön määrän kehitys sekä
 • talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.

Seurannan toimenpiteet ovat:

 • toimielinten ennusteiden tekeminen (excel- taulukoihin),
 • johdon analyysit tiliryhmittäin sekä johdon arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle,
 • johdon analyysiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja raportoida jo nyt, jos näyttää siltä, että toiminta ei pysy vahvistetussa talousarviossa (mitkä erät - palkat, palvelujen ostot jne. - ovat ylittymässä ja mistä ylitys johtuu).
 • raamiseuranta- taulukon täyttäminen koko kaupungin osalta,
 • ennuste vuoden lopun tilanteesta sitovien määrärahojen osalta, selvitys ylityksistä annetaan johdon analyysissä.

Liite Kasvatus- ja opetuslautakunta, toteuma 3/2017, raportti ja johdon ennuste

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.