Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Hölttä ja Petri Tikkanen.

Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä tiistaina 2.5.2017 ja se on yleisesti nähtävänä keskiviikkona 3.5.2017.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Tikkanen ja Katri Kontunen-Karhula


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.