Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ennen pykälän käsittelyä liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila ja kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari kertoivat tulevista yhteisistä tilasuunnitelmista.

Merkitään, että liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila poistui tilasuunnitelma esittelyn jälkeen klo 17.22.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.