Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kansalaisopistojen liitto KoL ry:n liittokokous 8.–9.6.2017 Oulussa

MliDno-2017-774

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on Kansalaisopistojen liiton (KOL) jäsen. Liiton tehtävät ovat seuraavat:

  • KOL toimii kansalaisopistojen ja niiden opiskelijayhdistysten sekä työväenopistojen ja vapaan sivistystyön edunvalvojana ja vaikuttajana
  • KOL tukee ja edistää vapaata sivistystyötä, sivistyksellistä vuorovaikutusta sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
  • KOL auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoiset ja elämänlaajuiset oppimismahdollisuudet lähipalveluna.

Edunvalvontatehtävien lisäksi liitto tuottaa monia erilaisia koulutus- ja kehittämispalveluja sekä niihin liittyviä aineistoja mm. kansalaisopistoille sekä julkaisee www.kansalaisopistojenliitto.fi -verkkopalvelua. Tänä vuonna liittokokous järjestetään Oulussa 8.-9.6.2017.

Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen edustajia seuraavasti:

Kansalaisopistot tai niiden ylläpitäjät :

Vahvistettujen valtionosuustuntien määrä/Edustajien määrä

 - 4 999 / 1

  5 000 - 9 999 / 2

10 000 - 19 999 / 3

20 000 - 29 999 / 4

30 000 - 49 999 / 5

50 000 - / 6

Mikkeli voi lähettää liittokokoukseen 3 edustajaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää edustajat liittokokoukseen.

 

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää edustajakseen Oulussa järjestettävään Kansalaisopistojen liitto KoL ry:n liittokokoukseen 8.-9.6.2017 kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaaren.