Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Esitys ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen lakkauttamisesta ja muuttamisesta Sannan päiväkodin ryhmäksi.

MliDno-2017-868

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Karjalanharjuntie 3:ssa lähellä Sannan päiväkotia, toimii ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen. Peukaloisessa työskentelee yksi lastenhoitaja ja kaksi perhepäivähoitajaa. Ryhmässä on 12 lasta, jotka ovat lähinnä alle kolmen vuoden ikäisiä.  Peukaloisen toiminta on suunniteltu muutettavan Sannan päiväkodin lapsiryhmäksi 1.8.2017 alkaen. Terveys-, pelastus ja kaavoitusviranomaiset ovat toimittaneet puoltavat lausunnot.

Lastenhoitaja jatkaa ensi syksynä lapsiryhmässä ja Sannan päiväkodista siirtyy ryhmään lastentarhanopettaja. Lisäksi ryhmään on tulossa syksyllä toinen lastenhoitaja. Ryhmän perhepäivähoitajilla on mahdollisuus siirtyä muuhun tehtävään varhaiskasvatuksessa, lähinnä toiseen ryhmäperhepäiväkotiin.

Peukaloisen henkilöstölle on järjestetty YT-lain mukaiset neuvottelut 14.11.2016.

Vanhempien kuulemistilaisuus pidettiin 23.3.2017. Tilaisuudesta on kirjoitettu muistio, joka on liitteenä.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakunta tekee esityksen kaupunginvaltuustolle palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta, uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Liite Vanhempien kuulemistilaisuus 23.3.2017, muistio

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen lakkautetaan ja perustetaan entisestä ryhmäperhepäiväkotiryhmästä Sannan päiväkodin ryhmä 1.8.2017 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Kirsti Kerppola, Pirjo Vartiainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.