Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 19 Ristiinan yhtenäiskoulun neuvotteluhuoneen kalusteet 6 500 euroa, 06.11.2019

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 252 Haikonen Niina, palkkaaminen perhepäivähoitajaksi lapsen omaan kotiin ajalle 30.11.2019-18.6.2020, 06.11.2019
§ 254 Talka Marjaana, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan vakinaiseen työsuhteeseen Kalevankankaan päiväkotiin 2.12.2019 alkaen, 12.11.2019
§ 258 Salinto Saija, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaiseksi ryhmäperhepäiväkoti Torpantielle ajalle 5.12.2019-31.8.2020, 19.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.