Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Talousseuranta 10/2019, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2019-1101

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle ja investointisuunnitelman toteuma ovat liitteenä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän noin 70 000 euroa (Meijän Mikkeli -hankkeen ja lukion hankerahoitus) ja toteuman perusteella toimintamenojen arvioidaan samoin ylittyvän noin 70 000 euroa (Meijän Mikkeli -hankerahoitus hankkeen osatoteuttajille ja lukiohankkeen henkilöstökulut). Toimintakatteen arvioidaan näin ollen toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toimintamenojen ylitysoikeutta ja lisämäärärahaa haetaan seuraavasti:

- palvelualueen hallinto: Meijän Mikkeli -hanke (hankkeen osatoteuttajien avustus) haetaan lisämäärärahaa 40 000 euroa

- lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö: henkilöstömenot ylittyvät
150 000 euroa, johon haetaan lisämäärärahaa 30 000 euroa ja loput katetaan muilla kuluvähennyksillä

- varhaiskasvatus ja perusopetus: henkilöstökulut ylittyvät noin 2 000 000 euroa, joka katetaan muilla kuluvähennyksillä

- varhaiskasvatus ja perusopetus: palvelusetelin menot ylittyvät noin 200 000 euroa, joka katetaan muilla kuluvähennyksillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun talouden toteuman ja investointisuunnitelman toteuman liitteen mukaisesti.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle myönnettäväksi menoihin lisämäärärahaa 70 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.