Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Saara Vauhkonen ja Juha Hakkarainen

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 28.11.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara Vauhkonen ja Ulla Yli-Karro.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 28.11.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.