Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Muut asiat

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja onnitteli kokouksen alussa Janne Strengelliä 50-vuotismerkkipäivän johdosta.

Mikkelin lukion oppilaat haluavat luovuttaa vetoomuksen vanhojen tanssien siirtämisestä takaisin jäähallille. Puheenjohtaja sopii luovuttajien kanssa, että vetoomus luovutetaan 12.12.2019 klo 16.30.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.