Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Luopuminen klo 8 alkavista aamuista yläkoululaisten osalta (lisäpykälä)

MliDno-2019-2234

Kuvaus

Lautakunnan jäsen Hanne Vainio esittää aloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

”Erikoislääkäri ja unitutkija Markku Partinen on todennut, että teini-ikäisillä luonnollinen nukahtamisaika venyy fysiologisista ja hormonaalisista syistä myöhemmäksi.

Myöhäinen nukahtamisrytmi yhdistettynä aikaisiin kouluaamuihin tuo mukanaan kroonisen väsymystilan, jonka on tutkittu vastaavan jopa 0,5 promillen humalatilaa.

 Kahdeksalta alkavien aamujen myöhäistämistä puoltavat myös Suomen lukiolaisten liitto sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kokoama asiantuntijatyöryhmä.

Esitän, että Mikkelissä luovuttaisiin klo 08.00 alkavista aamuista yläkoululaisten osalta. Mahdollisesti myös Mikkelin lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten ensimmäisten luokkien osalta. Perusteena tutkimustulokset ja nuorten oma tahtotila.

Mikkelissä 26.11.2019

Hanne Vainio (SDP)”

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lähettää aloitteen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.