Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Esitys ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissan lakkauttamisesta

MliDno-2019-2167

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston päätöksen 18.6.2018 18.6.2018 § 71 mukaan 7.5.2018 Kaupunkirakenneselvityksen Ykköskorin keinoissa yhtenä kohtana on ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen ja lasten sijoittaminen päiväkoteihin.

Harjumaassa sijaitsee ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa, jonka toiminta on supistunut syksyllä 2019 alkaen kahdeksasta lapsesta neljään lapseen. Samalla toinen työntekijöistä on siirtynyt muuhun yksikköön pois lähteneen työntekijän tilalle.

Vanhemmille pidettiin kuulemistilaisuus 14.11.2019. Samana päivänä oli myös työntekijän YT- lain mukainen kuuleminen. Kutsua huoltajille lähetettäessä ajatuksena oli keskustella Pajunkissan lakkaamisesta kesällä 2020. Yksi lapsista kuitenkin siirtyi syksyn aikana Pajunkissasta pois, minkä vuoksi huoltajien kanssa käytiin keskustelua siitä, olisiko lakkaaminen mahdollista jo vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin lapsille olisi järjestetty varhaiskasvatuspaikat päiväkodeista. Keskustelussa kävi kuitenkin ilmi sellaisia tekijöitä, että lakkauttaminen vuoden lopussa tulisi liian äkkiä. Päädyttiin siihen, että esitetään ryhmäperhepäiväkodin lakkaamista 19.6.2020 alkaen, minkä huoltajat kokivat kohtuullisena.

Vanhempien kuulemistilaisuudesta on kirjoitettu muistio, joka on liitteenä.

Työntekijä on kertonut halukkuudestaan siirtyä eri tehtäviin. Hänen tuleva tehtävänsä tarkentuu myöhemmin kevään 2020 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa lakkautetaan 19.6.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus,  päivähoidonohjaaja Heidi Juuti, varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen, kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.