Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 82 Päätös Pauliina Töyrylän ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 8.8.2019-30.5.2020, sijoituskouluna Tuppuralan koulu, 12.08.2019
§ 132 Päätös Marja-Riitta Korpisalon ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 7.8.2019-30.5.2020, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 12.08.2019

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 160 Laakso IIna, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään 15.8.2019 lukien, 05.08.2019
§ 161 Perhetutorien palkkaaminen positiivisen diskriminaation edistämisen hankkeeseen, 06.08.2019
§ 162 Heinonen Tuuli, palkkaaminen varhaiskasvatuksen avustajan tehtävään Naisvuoren päiväkotiin ajalle 1.8.2019-31.5.2020, 13.08.2019
§ 163 Vanhalakka Nina, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään Naisvuoren päiväkotiin ajalle 1.8.2019-31.5.2020, 13.08.2019
§ 164 Tanttari-Lavonen Sanna, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaiseksi Vilttihatun päiväkotiin ajalle 1.8.2019-21.7.2020, 13.08.2019
§ 165 Pöyry Sari, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään Ristiinan päiväkotiin ajalle 1.8.2019-31.7.2020, 13.08.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.