Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

MliDno-2019-1568

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet on annettu  Opetushallituksen määräyksellä 13.11.2015 (nro 57/011/2015). Perusteet ovat voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi. Mikkelin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 16.6.2016.

Valmistavaa opetusta voidaan antaa sekä valmistavan opetuksen omana ryhmänä että esiopetukseen tai perusopetukseen integroituna opetuksena. Valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa on täydennetty ja tarkennettu erityisesti integroidun opetuksen näkökulmasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Mikkelin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varhaiskasvatusjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.