Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kasvatus- ja opetuslautakunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnassa 2019-2021

MliDno-2017-1417

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 kokouksessaan oikeuttanut kasvatus- ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja varaedustajansa Otavan Opiston johtokuntaan kaudelle 2017 - 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää edustajansa ja varaedustajansa Otavan Opiston johtokuntaan kaudelle 2017 - 2019.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta nimesi Otavan Opiston johtokuntaan edustajaksi Janne Strengellin ja varaedustajaksi Juha Hakkaraisen.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 141 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo-​ ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla,​ kaupunginjohtajalla,​ palvelualuejohtajilla oman palvelualueen toimielimissä ja kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielnten kokouksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa seuraaviin lautakuntiin ja johtokuntiin vuosiksi 2019 -​ 2021:

 • Kasvatus-​ ja opetuslautakunta
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
 • Kaupunkiympäristölautakunta
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunta
 • Etelä-Savon pelastuslautakunta


Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa

 • hyvinvoinnin-​ ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan,​ Haukivuoren,​ Mikkelin pitäjän,​ Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin,​
 • kasvatus-​ ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan sekä
 • kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa seuraaviin lautakuntiin ja johtokuntiin vuosiksi 2019 -​ 2021:

 • Kasvatus-​ ja opetuslautakunta
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
 • Kaupunkiympäristölautakunta
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunta
 • Etelä-​Savon pelastuslautakunta


Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa

 • hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan,​ Haukivuoren,​ Mikkelin pitäjän,​ Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin,​
 • kasvatus-​ ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan sekä
 • kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen seuraavat henkilöt:

 • Kasvatus- ja opetuslautakunta: jatkaa entinen edustaja Jenni Tissari
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: jatkaa entinen edustaja Pekka Pöyry
 • Kaupunkiympäristölautakunta: Mali Soininen
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunta: jatkaa entinen edustaja Minna Pöntinen
 • Etelä-Savon pelastuslautakunta: Jukka Pöyry

 

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi, että lautakunnassa kaupunginhallituksen edustajana jatkaa entinen edustaja Jenni Tissari kaudelle 2019 - 2021.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan kaudelle 2019 - 2021.

Päätös

Merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen edustaja.

Lisäksi lautakunta nimesi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan edustaksi Janne Strengellin ja varaedustajaksi Juha Hakkaraisen.

Tiedoksi

Lautakunnan nimeämä edustaja ja mahdollinen varaedustaja sekä Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.