Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Eron myöntäminen Juuso Lahikaiselle kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2017-1222

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Juuso Lahikainen anoo eroa kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten. 

Kasvatus- ja opetuslautaunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Tikkanen Petri,​ työsuojeluasiantuntija,​ VPJ
 2. Vainio Hanne,​ vanerityöntekijä
 3. Hakkarainen Juha,​ linja-​autonkuljettaja
 4. Aho Eero,​ palomestari,​ insinööri
 5. Vauhkonen Saara,​ yhteisöpedagogi,​ opiskelija
 6. Yli-​Karro Ulla,​ terveydenhoitaja,​ Ttm
 7. Kolmisoppi Jenni,​ kieltenopettaja,​ FM
 8. Lahikainen Juuso,​ opiskelija
 9. Harmoinen Taina,​ projektipäällikkö,​ yrittäjä,​ PJ
 10. Strengell Janne,​ henkilöstöpäällikkö
 11. Pokkinen Kirsi,​ TtM


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Paakkari Artturi,​ asiakaspalvelija
 2. Orava Miika,​ koneenhoitaja,​ pääluottamusmies
 3. Hokkanen Outi,​ maatalouslomittaja,​ työsuojeluvaltuutettu
 4. Roos Tea-​Tuulia,​ sijoitusasiantuntija
 5. Särkkä Heidi,​ terveydenhoitaja
 6. Haavikko Harri,​ yrittäjä,​ KTM
 7. Nykänen Heikki,​ talonhoitaja,​ eläkeläinen
 8. Rautio Tiia,​ SOTE-​palveluasiantuntija
 9. Pakarinen Antti, diplomi-​insinööri
 10. Kiiski Marju,​ toimintakoordinaattori,​ yhteistöpedagogi,​ ylempi AMK
 11. Ronkanen Ville-​Tapio,​ insinööri (AMK),​ tuotantopäällikkö

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Juuso Lahikaiselle hänen pyytämänsä eron kasvatus-​ ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto myöntää Juuso Lahikaiselle hänen pyytämänsä eron kasvatus-​ ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Juuso Lahikaiselle ja valitsi hänen sijaansa kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi teologian maisteri Vesa Nesslingin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.