Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 33 Keittiökaappien hankinta Rämälän kouluun hintaan 2 354,84 euroa, 09.11.2018
§ 34 Dataprojektoreiden hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä hintaan 10 276,50 euroa, 14.11.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 269 Päätös Valtteri Nousiaisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 29.10.2018 - 1.6.2019, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 09.11.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat