Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Viranhaltijoiden päätökset tiedoksi/sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistysjohtaja
Avustuspäätökset:
§ 1 Tuen, 40 000 €, myöntäminen Hacklab Mikkeli ry:lle Gamelab Mikkeli -hankkeelle, 15.10.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat