Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.10.2018 / kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2018-883

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle ja investointisuunnitelman toteuma ovat liitteenä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatulojen arvioidaan alittuvat noin 435.000 euroa ja toteuman perusteella toimintamenojen arvioidaan ylittyvän noin 980.000 euroa. Toimintakatteen arvioidaan näin ollen muodostuvan noin 1.415.000 euroa talousarviota heikommaksi.

Toimintamenoihin osoitetaan 1.5.2018 palkankorotuksiin varattu määräraha 458.598 euroa, josta tehdään määrärahasiirto kustannuspaikalta 1402 14208.

Edellä mainittu siirto tarkoittaa, että todellinen menojen ylitys on 521.400 euroa.

Toimintatulojen alitusoikeutta haetaan seuraavasti:
- kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto, Meijän Mikkeli -hanke 30.000 €
  tulonsiirtohankkeiden arvioitua hitaamman käynnistymisen johdosta
- varhaiskasvatuksen ja peruopetuksen tulosalueen varhaiskasvatuksen
  asiakasmaksutulot 360.000 euroa ja perusopetuksen hankerahoitus 38.000 euroa
  sekä muut toimintatuotot 7.000 euroa.

Toimintamenojen ylitysoikeutta haetaan seuraavasti:
- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstömenoihin 521.400 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lokakuun talouden toteuma ja investointisuunitelman toteuma merkitään tiedoksi.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle tulojen alitusoikeutta ja menojen ylitysoikeutta sekä määrärahasiirtoja liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat