Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Norpanhovin päiväkodin mittava korjaus vai siirto Anttolan yhtenäiskoulun ja esiopetuksen yhteyteen

MliDno-2018-2363

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Norpanhovin päiväkodissa on Polygon Finland Oy tehnyt sisäilmatutkimuksen keväällä 2018. Lainaus Polygon Finland Oy:n tekemän sisäilmatutkimuksen raportin (3.4.2018) tiivistelmästä:

”Kiinteistö on rakennettu/laajennettu useampana eri aikakautena. Toteutetut rakenneratkaisut ovat tyypillisiä kullekin aikakaudelle. Laajennusosien rakenteiden ja talotekniikan laitteiden liittäminen toisiinsa on haasteellinen toimenpide. Eri aikakautena rakenteilla ja talotekniikalla on ollut eri vaatimustaso, uudemman aikakauden vaatimustaso on korkeampi kuin vanhan. Talotekniikan päivittyessä uusimpaan vaatimustasoon vaaditaan vanhemmilta rakenteilta ominaisuuksia joille niitä ei ole suunniteltu esim. ilmanvaihdon tehostuessa vaaditaan rakenteilta parempaa tiiveyttä. yms.Tutkimuksessa havaittiin rakenteissa (liittymät/läpiviennit) epätiiveyttä, joiden kautta tapahtuu hallitsematonta korvausilman kulkeutumista rakenteiden läpi. Rakenteiden läpi kulkeutuvan hallitsemattoman korvausilman mukana kulkeutuu epäpuhtauksia sisäilmaan heikentäen sen tasoa esim. pöly, tuoksu yms. Rakenteista tapahtuva vuotoilma vaikuttaa myös kiinteistön lämmönkulutukseen ja oleskeluviihtyvyyteen. Kuitunäytteiden perusteella kuitupitoisuus on ilmassa lievästi koholla. Mielestäni kuitulähteet ovat yksi tilojen sisäilman laatuun vaikuttavista päätekijöistä. Ilmanvaihdon tuloilmakanavien epäpuhtaudet vaikuttavat myös sisäilman laatuun. Aikaisemmin on todettu suodattimien olleen väärän kokoiset yläkerran iv-koneessa ja ulkoilman epäpuhtaudet ovat päässeet likaamaan kanavistoa. Sisäilman mikrobipitoisuuden määrittämisen perusteella sisäilman elinkykyisten mikrobien pitoisuus ei ole poikkeavaa. Rakenteista otetuissa materiaalinäytteissä (mikrobinäytteet) ei ollut viitteitä vaurioitumisesta.”

Kiinteistö on kaksikerroksinen omakotitalo -tyyppinen rakennus, jonka ulkovuori on tiiltä sekä osittain puuta ja siinä on peltikatto. Sisäseinät ovat pääosin Gyproc-levyä. Lämmitys toimii maalämmöllä sekä öljyllä ja sisällä on alakerrassa yksi käytöstä poistettu takka.

Ilmanvaihdon uusiminen koko taloon tehtiin 2013. Norpanhovin päiväkodin tilat on rakennettu vuonna 1974 alun perin hammaslääkärin asunnoksi ja saneerattu vuonna 1990 päiväkotitiloiksi. Päiväkodissa on tehty remonttia useaan otteeseen vuosina 2013, 2015, 2016, 2017, 2018. Korjaus- ja kunnossapitotöitä on suoritettu useassa vaiheessa kesäaikaan, jottei niistä aiheudu häiriötä päiväkodin toimintaa. Rakennuksessa on ilmanvaihtosaneerauksen lisäksi mm. uusittu pintamateriaaleja, parannettu sadevesien poisjohtamista, saneerattu pesuhuoneet, uusittu keittiön koneita sekä vaihdettu kiinteä kylmiö irrallisiin kylmäkaappeihin.

Norpanhovin henkilöstö on kokenut oireina päänsärkyä, kurkku- ja iho-oireita.

Norpanhovin päiväkodin sisäilmatyöryhmä on suositellut rakennuksessa havaittujen riskirakenteiden korvaamista nykyaikaisilla rakenteilla, jolloin mm. ulkovaippa tiivistetään, ikkunat tiivistetään sekä poistetaan väliseinänä, joka on entinen ulkoseinä. Rakenteista ei ole löytynyt vaurioita. Korjauksessa rakenteiden ilmatiiveyttä parannetaan sekä pintamateriaaleja uusitaan. Korjauksen kustannukseksi on arvioitu n. 150 000 - 200 000 euroa. Korjaus, josta ei ole vielä varsinaista suunnitelmaa, aloitettaisiin kesällä 2019.

Tämän lisäksi on tarve lisätä alakerran kahdeksan paikkaiseen pienten ryhmään neljä paikkaa ja remontoida tilat sopiviksi siltäkin osin, korvaamaan aiemmin alueella kotona toimineen perhepäivähoitajan paikat. Näitä kustannusta ei ole laskettu edellä mainittuun korjauskustannukseen.

Huolena kuitenkin on, saadaanko esitetyllä mittavalla korjausrakentamisella tilat terveeellisiksi ja turvallisiksi Tämän vuoksi esitetään tarkasti harkittavaksi vaihtoehtona Norpanhovin päiväkodin pois siirtämistä nykyisestä tilasta ja uuden päiväkodin suunnittelua Anttolan yhtenäiskoulun ja esiopetuksen yhteyteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että lasketaan kustannukset seuraaville vaihtoehdoille:
1) peruskorjataan Norpanhovin päiväkoti
2) rakennetaan uudet päiväkotitilat Anttolan yhteinäiskoulukampuksen välittömään
    yhteyteen.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että näiden vaihtoehtojen välillä tehdään valinta ja asia huomioidaan investointisuunnitelmassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta, kaupunginhallitus, Päivi Kuva, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi Siekkinen, Jarkko Hyttinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat