Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Muutokset asiakasmaksutiedotteeseen varhaiskasvatusmaksujen tulorajojen korottamisesta 10 prosenttia kaupungin omissa päivähoitopalveluissa vuoden 2019 alusta lukien

MliDno-2017-2560

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki laajentaa kokoaikaista maksutonta varhaiskasvatusta niin, että varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan tulorajaa korotetaan 10 prosenttia kaupungin omissa päivähoitopalveluissa vuoden 2019 alusta lukien. Seuraavien vuosien mahdollinen maksujen alentamisen taso päätetään kyseisten talousarvioiden valmistelun yhteydessä ja kun saadaan tietoa valtakunnallisista linjauksista. Kaupunginvaltuuston tavoitteena on nostaa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää, joten uusien päiväkotitilojen rakentamisessa on ennakoitava varhaiskasvatukseen tulevien lasten lukumäärän kasvu lähivuosina.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston päätöksen 12.11.2018 § 137 mukaan Mikkelin kaupunki laajentaa kokoaikaista maksutonta varhaiskasvatusta niin, että varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan tulorajaa korotetaan 10 prosenttia kaupungin omissa päivähoitopalveluissa vuoden 2019 alusta lukien. Seuraavien vuosien mahdollinen maksujen alentamisen taso päätetään kyseisten talousarvioiden valmistelun yhteydessä ja kun saadaan tietoa valtakunnallisista linjauksista.  

Varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan tulorajakorotus 10 prosenttia 1.1.2019 alkaen on todettu liitteenä olevassa huoltajille jaettavassa tiedotteessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy varhaiskasvatusmaksutiedotteen, jossa todetaan nollamaksuluokan tulorajakorotus 10 prosenttia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tyrväinen Pirkko, Laaksonen Sirpa, Koistinen Susanna, Vartiainen Pirjo, Kuva Päivi, Räsänen Tarja, Oksa Minna, Manninen Seija, Siekkinen Virpi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat