Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen projektipäällikkö Hannu Korhonen kertoi tiivistelmät päättyneestä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeesta sekä alkaneesta Meijän Mikkeli -hankkeesta ja poistui kokouksesta tämän jälkeen.

Merkitään, että Wiktoria Ripatti ja Jukka Savolainen saapuivat tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat