Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto
§ 119/8.10.2018 Valtuustoaloite lasten koulumatka-aikojen lyhentämiseksi; kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi seuraavan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. Koulumatkoihin käytetyn ajan lyhentäminen on keskeinen osa Mikkelin kaupunginvaltuuston hyväksymää kouluverkon tiivistämiskokonaisuutta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi linjaukset kouluverkosta vuoteen 2023 mennessä ja linjasi koulumatkoista mm. seuraavaa: ”Tavoitteena on eheytetty koulupäivä, jossa koulutoiminnan ohella kerho- ja harrastustoiminta kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä muodostaisivat yhtenäisen koulupäivän. Lasten koulumatkojen lyhentämistä valmistellaan siten, että alle 13-vuotiaiden kuljetusoppilaiden päivittäinen koulumatka odotuksineen kestää olennaisesti nykyistä enimmäiskestoa 2, 5 tuntia lyhyempänä ja yli 13-vuotiailla olennaisesti nykyistä enimmäiskestoa kolmea tuntia lyhyempänä. Lopulliset päätökset aikatauluista ja laajuudesta tehdään tarkemman valmistelun ja kustannustarkastelun jälkeen.” Koulutoimi ja koulukuljetuksia suunnitteleva Kyytineuvo valmistelevat kevääseen 2019 mennessä toimenpiteet, joilla lasten koulumatkojen kestoa voidaan olennaisesti lyhentää sekä toimenpiteiden aiheuttamat taloudelliset vaikutukset. Taloudelliset vaikutukset huomioidaan vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Kaupunginhallitus
§ 364/15.10.2018 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 27.9.2018 tekemiin päätöksiin.
§ 389/05.11.2018 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 18.10.2018 tekemiin päätöksiin.

Mikkelin kaupunki on lähettänyt 12.11.2018 korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksen koskien Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä 20.9.2017 Dnro OKM/53/221/2015 tehtyyn valitukseen, valitus on nähtävillä lautakunnan sihteerillä Tiina Turusella ja kokouksessa.

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 26 Akkuporakoneiden ym. hankinta Rantakylän teknisen työn opetukseen 10 058, 08 euroa, 15.10.2018
§ 27 Liikuntavälineiden hankinta, yhteensä 9 212 euroa, 15.10.2018
§ 28 Pihan leikkivälineiden hankinta asennettuna Peitsarin koulun väistötiloihin Paukkulaan hintaan 17 505, 39 euroa, 25.10.2018
§ 29 Teknisen työn välineistön hankinta Rantakylän yhtenäiskouluun hintaan 22 632, 62 euroa, 25.10.2018
§ 30 Lukkojen hankinta Viria Security Oy:ltä Päämajakoulun kaappeihin 951, 81 euroa, 25.10.2018
§ 31 Kameravalvonta Otavan kouluun Viria Security Oy:ltä hintaan 12 209, 90 euroa, 31.10.2018
§ 32 Kalusteiden hankinta Päämajakouluun Iskulta hintaan 8 805, 30 euroa, 31.10.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 258 Päätös Janina Pitkäsen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 1.10.2018 - 31.5.2019, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 15.10.2018
§ 259 Päätös Riku Kluukerin ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 8.10.2018 - 31.5.2019, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 18.10.2018
§ 260 Päätös Niina Leisten- Väisäsen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 29.10.2018 - 1.6.2019, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 15.10.2018
§ 267 Päätös Anne- Mari Ollikaisen ottamisesta erityisluokanopettajan virkaan ajaksi 29.10.2018 - 1.6.2019, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 23.10.2018
Muut päätökset:
§ 7 Tutkimuslupa; Eurooppalainen koululaistutkimus nuorten päihteiden käytöstä/Kirsimarja Raitasalo, 25.10.2018

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 223 Tiusanen Pirjo, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan sijaiseksi ajalle 22.10.2018- 31.7.2019, 15.10.2018
§ 224 Tiihonen Eija, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan sijaiseksi ajalle 1.11.2018- 31.12.2018, 15.10.2018
§ 226 Inkiläinen Lotta, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan sijaiseksi ajalle 22.10.2018- 31.7.2019, 17.10.2018
§ 227 Räsänen Sirpa, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi ajalle 22.10.2018-31.7.2019, 17.10.2018
§ 228 Jynkkä Oona, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään ajalle 12.10.2018-31.5.2019 , 18.10.2018
§ 229 Ananina Anastasia, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään ajalle 18.10.2018- 30.6.2019, 18.10.2018
§ 230 Jylkkä Oona, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään ajalle 12.10.2018-31.5.2019 , 22.10.2018
§ 231 Tiihonen Sanna, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaisuuteen ajalle 14.11.2018- 9.1.2019, 22.10.2018
§ 232 Nyberg Ulla, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaisuuteen ajalle 5.11.2018-31.12.2019, 25.10.2018
§ 234 Puolakka Taina, tehtäväsiirto lastenhoitajan (kiertävä lastenhoitaja) tehtävään 6.11.2018 alkaen toistaiseksi, 25.10.2018
§ 235 Savikkomaa Jenna, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään ajalle 22.12.2018-31.7.2019, 31.10.2018
§ 236 Pulkkinen Katariina, määräaikainen tehtäväsiirto päivähoidonavustajan tehtävään erityisvarhaiskasvatukseenPeitsarin päiväkotiin ajalle 1.8.2018- 31.7.2019, 31.10.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat