Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.2.2020

§ 16 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 1 Tilausajojen hankintaa koskevan option käyttämättä jättäminen vuonna 2021, 31.01.2020
Henkilöstöpäätökset:
§ 12 Päätös Juho Kokkosen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan ajaksi 1.8.2019 - 31.7.2020, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 06.02.2020

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 32 Mäkinen Kaisa, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään päiväkoti Lähemäen Lastentalolle 1.2.2020 alkaen, 06.02.2020
§ 33 Leino Maija,  palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan sijaiseksi Naisvuoren päiväkotiin ajalle 9.3.-31.7.2020, 06.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.