Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.2.2020

§ 23 Perusopetuksen tuntijaon muutokset

MliDno-2020-430

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on päättänyt on 16.12.2019 (§ 19) osana yhteistoimintaneuvotteluiden täytäntöönpanoa vähentää perusopetuksen tuntijaosta kaksi vuosiviikkotuntia. Valmistelun tuloksena päädytään esittämään mallia, jossa kahden viikkotunnin vähennys otetaan 2. ja 8. luokan valinnaisista tunneista (liite). Kielen opetuksen varhentamisen ja tuntijaon muutosten takia lukuvuodelle 2020 - 2021 esitetään siirtymävaiheen tuntijakoa, jotta kaikille oppilaille saadaan säästyvistä tunneista huolimatta taattua riittävät opetussuunnitelman mukaiset tuntimäärät seuraavasti (liite):

  • siirtymävaiheessa 3. luokan ympäristöopin tunnin vuoden mittaisesta poistumisesta eli tunti käytetään 2. luokan 0,5 vkh englannin opiskeluun ja 0,5 vkh taito- ja taideaineiden opiskeluun
  • tunti palautuu lukuvuodesta 2021 - 2022 alkaen taas 3. luokan ympäristöoppiin
  • 3-6 musiikkiluokilla noudatetaan lukuvuonna 2020 - 2021 jo hyväksyttyä tuntijakoa huomioiden uskonnon opetuksessa siirtymävaiheen lisätunti 4. luokalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan perusopetuksen tuntijaon lukuvuodelle 2020 - 2021 (siirtymävaihe) ja liitteenä olevan perusopetuksen tuntijaon lukuvuodesta 2021 - 2022 alkaen.