Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.2.2020

§ 22 Oppikirjojen ja niihin liittyvien oheismateriaalien hankinta 2020–2022

MliDno-2020-307

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi
  • Carita Hakkarainen, Hankinta-asiantuntija, Carita.Hakkarainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin esi- ja perusopetuksen oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit on hankittu edellisillä hankintakausilla KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutuksen kautta. Asiaa on käsitelty aikaisemmin kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 31.8.2017 § 22. Kuntahankinnat on saanut 25.11.2019 markkinaoikeuden ratkaisun KLKH134 Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit kilpailutukseen liittyen ja käynnistänyt kilpailutuksen suunnittelun. KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Hansel Oy:n välillä on toteutettu omistus- ja yritysjärjestely 2.9.2019 lukien. Hansel Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö ja yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyjä julkiselle sektorille. Uuden yhteishankintasopimuksen kilpailutuksen valmistelu on aloitettu Hansel Oy:ssa ja tavoitteena on, että uusi sopimus on liittyneiden asiakkaiden käytössä viimeistään 11/2020. Kevään 2020 perustilauskauden tilaukset tehdään vielä voimassaolevan väliaikaisen sopimuksen kautta, jossa toimittajana on Kirjavälitys Oy.

Uuden sopimuskauden hankinnan kohteena on suomen-, ruotsin- ja muun kieliset oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit peruskouluille, esiopetukseen ja keskiasteelle. Sopimus sisältää myös oppimateriaaleja painettuina ja sähköisinä aineistoina. Sopimuskausi on 1.11.2020 - 31.10.2022 (2024). Puitesopimusta voivat hyödyntää vain ennen hankintailmoituksen julkaisua liittyneet asiakkaat. Ilmoitus tulee tehdä 15.8.2020 mennessä. Yhteiskilpailutuksella saavutetaan hinta- ja prosessisäästöjä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki liittyy Hansel Oy:n kilpailuttamaan oppikirjojen ja niihin liittyvien oheismateriaalien hankintaan sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optio 2024) antamalla liittymissitoumuksen Hansel Oy:lle. Kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa kasvatus- ja opetusjohtajan allekirjoittamaan liittymistä koskevan sitoumuksen kaupungin puolesta.

Tiedoksi

Hankintapalvelut