Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.2.2020

§ 26 Irtaimen investointimääräraha 2020/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2020-214

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut talousarviossa kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiselle toiminnalle irtaimen investointimäärärahaa vuodelle 2020 175 000 euroa. Määräraha jakaantuu tulosalueille seuraavasti:

  • varhaiskasvatus ja perusopetus: päiväkotien ja koulujen irtain ja kalusteet 155 000 euroa
  • lukiokoulutus: lukion aulatilan kalusteet 20 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää irtaimen investointimäärärahan, 175 000 euroa, jaon tulosalueille edellä esitetyn mukaisesti.

Tiedoksi

Varhaiskasvatus ja perusopetus/Manninen, lukiokoulutus/Kinnula, talouspalvelut/Kuuppo