Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.2.2020

§ 24 Iltapäivätoiminnan maksujen vahvistaminen

MliDno-2020-429

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (POL § 48) mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Opetushallitus on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet. Perusopetuslain 48 f (voimaan 1.8.2016) aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Mikkelin kaupunginhallitus on osana päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden täytäntöönpanoa päättänyt 20.1.2020 (§ 19) korottaa 1.8.2020 alkaen iltapäivätoiminnan maksuja kymmenellä prosentilla, mikä tarkoittaa seuraavaa:

Vanhempien maksuosuudet lukuvuonna 2020 - 2021

A)  toiminnassa max. 10 pv/kk, maksu nykyisin 50 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 55 €/kk

B)  toiminnassa joka päivä max. 3 h/pv, maksu nykyisin 75 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 82,50 €/kk

C)  toiminnassa joka päivä, klo 16.30 saakka, maksu nykyisin 100 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 110 €/kk

Iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen 10 prosentilla on käsitelty 12.2.2020 iltapäivätoiminnan ohjausryhmässä, jossa kaikkien kyseisten toiminnan tuottajien edustajat olivat läsnä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy iltapäivätoiminnan vanhempien maksuosuudet 1.8.2020 alkaen seuraavasti:

A) toiminnassa max. 10 pv/kk, maksu nykyisin 50 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 55 €/kk

B) toiminnassa joka päivä max. 3 h/pv, maksu nykyisin 75 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 82, 50 €/kk

C) toiminnassa joka päivä, klo 16.30 saakka, maksu nykyisin 100 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 110 /kk.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/palvelukoordinaattori Päivi Turunen, iltapäivätoiminnan tuottajat