Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.2.2020

§ 18 Erityisen tuen kehittäminen

MliDno-2018-202

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 25.1.2018, että perusopetuksen viiden oppilashuollollisen alueen rinnalle laaditaan pedagogisen tuen malli, jonka tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja oppimista lähempänä lapsen kasvuympäristöä. Myös Mikkelin kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan liittyvässä hyvän elämän ohjelmassa todetaan, että tavoitteena on lähikouluperiaatteen vahvistaminen siten, että lapsille ja nuorille mahdollistuu tarvittavat tukitoimet ensisijaisesti omalla koulualueellaan. Toimintaa kehitetään yhdessä Essoten koulutiimien kanssa turvaten lapsen ja perheen palvelut matalalla kynnyksellä ja varhaisesti.

Kehittämistyö käynnistettiin elokuussa 2018 kolmella pilottikoululla tehdyn suunnitelman mukaisesti. Lisäksi Ristiinan yhtenäiskoulussa lähdettiin kehittämään ylimpien luokkien erityisluokanopetusta joustavan perusopetuksen suuntaan. Ensikokemukset pilottikouluilta ovat pääosin myönteisiä, mutta uuden toimintakulttuurin luominen ja kehittäminen on pitkäkestoinen prosessi. Kaikki pilottikoulut haluavat edelleen jatkaa tätä kehittämistyötä. Jatkosuunnitelma on laadittu koulujen kokemuksia ja lausuntoja sekä eri asiantuntijaryhmiä kuullen moniammatillisen ohjausryhmän ohjauksessa. Kokouksessa esiteltävä jatkosuunnitelma perustuu nykyisiin erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määriin. Asia on käsitelty myös kaupungin yt-neuvottelukunnan kokouksessa 16.1.2019. Jatkosuunnitelmassa nykyiset erityisopetusresurssit jaetaan kouluille vaiheittain siten, että kaupunkirakennetyöryhmän linjaukset ja uusien aluekoulujen rakennusaikataulu huomioidaan.

Erityisen tuen kehittämistä ja kohdentamista lähikouluihin ja oppilashuollollisille alueille jatketaan siten, että läntiselle alueelle Rantakylän kouluun ja pohjoiselle alueelle Kalevankankaan kouluun siirtyy lukuvuoden 2019-2020 alusta lähtien erityisluokanopettajaresurssia, jotta tukea tarvitsevat oppilaat saavat jatkossa siellä erityisluokanopettajan tukea ensisijaisesti omassa lähikoulussaan. Eteläisen ja itäisen alueen osalta muutos tapahtuu vaiheittain huomioiden uusien aluekoulujen rakentamisaikataulu. Tavoitteena on, että jokaisella alueella on erityisluokanopettajan palvelua vuonna 2023. Palvelua voidaan kohdentaa alueella joustavasti vuosittaisen tarpeen mukaan. Laaja-alaisen erityisopetuksen ja koulunkäyntiavustajatarpeet kartoitetaan vuosittain. Ainakin vuoteen 2021 saakka Lähemäen, Tuppuralan, Lyseon ja Urheilupuiston koulut palvelevat niitä kouluja, joilla ei ole vielä omaa erityisluokanopettajan palvelua. Taituri- ja autististen lasten opetus jatkuu keskitetysti Kalevankankaan koulussa. Oppilashuoltoa ja sairaalaopetusta kehitetään edelleen yhteistyössä Essoten kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee yllä olevan selvityksen tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Hanne Vainio esitti Juha Hakkaraisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että erityisen tuen kehittäminen -malli tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi liitteinään: opetus- ja muun henkilöstön ja vanhempien kokemukset, kustannusarviot, henkilöstön koulutussuunnitelma, erityisopetuksen suunnitelma ja lausunnot Essotelta ja vammaisneuvostolta.

Keskustelun aikana puheenjohtaja totesi, että Hanne Vainio on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) "jaa"-ääntä (Taina Harmoinen, Janne Strengell, Ulla Yli-Karro, Jenni Kolmisoppi ja Ville Tapio Ronkanen), kolme (3) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Hanne Vainio ja Juha Hakkarainen).

Puheenjohtaja totesi, että on äänestetty, että asian käsittelyä jatketaan.

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi yllä olevan selvityksen tiedoksi.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että seuraava tilannekatsaus tuodaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tiedoksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

Merkitään, että Eero Aho ja Janne Strengell poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle annetaan kokouksessa tilannekatsaus erityisen tuen kehittämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.