Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.2.2020

§ 21 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus opettajien sijaisohjeesta tehtyyn kanteluun

MliDno-2018-1764

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

********* arvostelee eduskunnan oikeusasiamiehelle toimittamassaan kirjeessään Mikkelin ja kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sijaisohjetta, jonka mukaan pääasiallinen toimintatapa opettajien lyhyissä sijaisuuksissa (1-3 päivää) on hoitaa ne ns. oto-periaatteella.

Mikkelin kaupungilta on pyydetty selvitys siitä, miten Mikkelin kaupunki opetuksen järjestäjänä katsoo, että sijaisohjeen mukaan toimittaessa kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan kaikissa tilanteissa varmistaa oppilaiden ja opiskelijoiden opetusjärjestelyjen lainmukaisuus sekä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Liitteenä pyydetty selvitys.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa liitteenä olevan selvityksen siitä, miten Mikkelin kaupunki opetuksen järjestäjänä katsoo, että sijaisohjeen mukaan toimittaessa kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan kaikissa tilanteissa varmistaa oppilaiden ja opiskelijoiden opetusjärjestelyjen lainmukaisuus sekä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on antanut vastauksen 6.2.2020 ********* kanteluun koskien peruskoulun opettajien sijaisohjetta.

Johtopäätös vastauksessa on seuraava:

"Kunnilla on niille määrättyjen tehtävien hoitamisessa perustuslain 121 §:n ilmaisemaan itsehallinto-oikeuteen perustuvaa harkintavaltaa. Kunnat voivat siten alueellaan itsenäisesti päättää siitä, millä tavoin ne toteuttavat laissa säädetyt tehtävänsä. Kunta ei voi kuitenkaan harkinnassaan sivuuttaa muita asiaa koskevia oikeusohjeita. Tämän mukaisesti esimerkiksi yhdenvertaisuuden periaate ja syrjinnän kielto sekä hyvän hallinnon oikeusperiaatteet ohjaavat ja rajoittavat kunnalle opetuksen järjestäjänä kuuluvaa harkintavaltaa.

Oikeusasiamies ei voi puuttua toimivaltaisen viranomaisen harkintaan perustuvaan päätöksentekoon muuten kuin siinä tapauksessa, että tämä harkintavalta ylitetään. Kysymys kunnan harkintavallan rajoista ratkaistaan lähtökohtaisesti yksittäistapauksittain. Mikkelin kaupungin selvityksen mukaan sen kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan sijaisohjeen mukaan toimittaessa varmistaa opetusjärjestelyjen lainmukaisuus. Kantelukirjoituksessa ei ole esitetty sellaista yksilöityä käytännön tilannetta, jonka yhteydessä minulla olisi tässä asiassa mahdollisuus tarkemmin arvioida kunnan menettelyä opetuksen käytännön järjestelyissä, tai sen käyttämän harkinnan rajoja.

Näin ollen katson, ettei tässä asiassa käytössä olleiden tietojen perusteella ole ilmennyt aihetta epäillä toimenpiteitäni edellyttävää Mikkelin kaupungin yksilöityä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä."

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.