Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/varhaiskasvatusjohtajan päätökset

Kuvaus

Varhaiskasvatusjohtaja
§2 Uuden keskusta-alueen päiväkodin kalusteiden hankinta Tevella Oy:ltä hintaan 19 776 €, 28.09.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta varhaiskasvatusjohtajan tekemään päätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.