Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Mikkelin lukion järjestyssääntö

MliDno-2015-2062

Kuvaus

Lukiolain 21 §:n mukaan lukion opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Mikkelin lukion nykyiset järjestyssäännöt ovat syksyltä 2012. Järjestyssääntöä esitetään päivitettävän päätelaitteiden osalta.

Liitteenä Mikkelin lukion päivitetty järjestyssääntö.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lukion järjestyssäännön.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.