Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.