Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Ilmoitusasiat/sivistystoimenjohtajan päätökset

Kuvaus

§ 60 Päätös Merja Paukkalan irtisanoutuminen päivähoidon ohjaajan virasta 1.12.2015 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.