Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
§12 Mikkelin lukion turvatekniikan päivitys ja lisäkameroiden hankinta Certego Oy:ltä hintaan 19 685,36 euroa, 27.11.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, lautakunnan puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin ptääöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Petri Tikkanen ja Kirsi Pokkinen saapuivat tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.