Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§42 Dokumenttikameroiden ja kaiuttimien hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä hintaan 4 302,67 euroa, 29.11.2017
§43 Kirjoitustaulujen hankinta Rouhialan kouluun TK-Teamilta yhteishintaan
       2 037,72 euroa, 29.11.2017
§44 Rantakylän yhtenäiskoulun kotitalousluokan pienlaitteiden hankinta Mikkelin Gigantista yhteishintaan 1 838,71 euroa, 29.11.2017
§45 Smart Lightraise 60WI2-interaktiivisten projektoreiden hankinta OfficePRO:lta hintaan 4 644 euroa, 29.11.2017
§46 Näyttöjen hankinta Rantakylän yhtenäiskouluun, 01.12.2017
§47 Infonäyttöjen hankinta Rantakylän yhtenäiskouluun OfficeProlta hintaan
       4 999 euroa, 01.12.2017
§50 Teknisen työn välineistön hankinta Launialan kouluun K-Raudasta hintaan 1 034,49 euroa, 01.12.2017

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§211 Myyryläinen Pia, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin ajalle 30.12.2017.-31.7.2018, 30.11.2017
§212 Lintunen Riina, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Rantakylän päiväkotiin 2.1.2018 alkaen toistaiseksi, 30.11.2017
§213 Yli Annika, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Naisvuoren päiväkotiin ajalle 1.1.2017-31.7.2018, 04.12.2017
§215 Häkkinen Emmi, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Naisvuoren päiväkotiin 2.1.2018 alkaen toistaiseksi, 05.12.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.