Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmiin perustuvien suunnitelmien yhteenveto lukuvuodelle 2017-2018

MliDno-2017-2537

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lukioasetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, työajoista, koulutuksen järjestäjän yhteistyöstä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa, koulutuksen hankkimisesta muulta koulutuksen järjestäjältä sekä muulta yhteisöltä tai säätiöltä, itsenäisestä opiskelusta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Lukioasetuksen 3 §:n 3 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän tulee ennakolta ilmoittaa opiskelijoille ja opiskelemaan pyrkiville keskeisistä 2 momentissa tarkoitetuista asioista.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännön kohdan 4.2.2.1. mukaan sivistysjohtaja hyväksyy lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat sekä niihin perustuvat lukuvuosittaiset suunnitelmat.

Yhteenveto saatetaan tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

Liite Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perustuvien suunnitelmien yhteenveto lukuvuodelle 2017-2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.