Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Muut asiat

Päätös

Kokouksen aluksi Etelä-Savon muutosagentti Katja Saukkonen sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kehittämispäällikkö Aila Marjamaa esittelivät Lapsi ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaa.

Merkitään, että Harri Haavikko ja Kirsi Pokkinen saapuivat tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Katja Saukkonen ja Aila Marjamaa poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että Mikkelin lukioon otettiin 226 uutta opiskelijaa (paikkoja 220) ja Ristiinaan 20 uutta opiskelijaa (paikkoja 20).


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.