Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rehtori
Henkilöstöpäätökset:
§ 35 Päätös Miika Lahden ottamisesta lukion lehtorin virkaan 1.12.2018 alkaen, sijoituskouluna Mikkelin lukio, 23.11.2018

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 36 ICT-laitteiden hankinta Rantakylän yhtenäiskouluun Kuntien Tiera Oy:ltä hintaan 26 971,24 euroa , 27.11.2018
§ 37 iPadien hankinta varhaiskasvatukseen 2 600,70 euroa, 27.11.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 273 Irtisanoutuminen tuntiopettajan virasta 1.2.2019 alkaen/Ojamies Leena, 30.11.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.