Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Anne Häkkinen antoi tilannekatsauksen työhönsä liittyvistä asioista ja kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen antoi tilannekatsaukset eteläisen alueen uuden koulun, Anttolan koulun ja Rantakylän päiväkodin suunnittelutilanteista, Häkkinen ja Hyttinen poistuivat kokouksesta tilannekatsausten jälkeen.

Merkitään, että Markku Aholainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.