Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/Sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 48 Päätös Hanna-Kaisa Pylkkäsen ottamisesta rehtorin virkaan ajaksi 1.1.-31.12.2020, sijoituskouluina Urpolan, Moision ja Olkkolan koulut, 03.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksessä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemään päätökseen. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.